06-18620941 info@mpmkt.nl

Tarieven

Een oriënterend kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

Vergoeding gemeente

Movimento heeft een zorgcontract met gemeente Neder-Betuwe. Dit betekent dat de therapie voor kinderen uit deze gemeente vergoed wordt door de gemeente.

Anamnesegesprek (intake)                                          €   90.00

Therapietarief                                                               €   90,00

Schrijven behandelingsplan 2 uur                                € 180,00

Schrijven tussen- of eindevaluatie 1 uur                      €   90,00

Observatie of overleg op school per uur                      €   90.00

 

De praktijk is niet BTW-plichtig en BTW wordt daarom niet in rekening gebracht.

Zorgverzekeraars:

Een groeiend aantal zorgverzekeraars geeft een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende verzekering omdat PMKT complementaire zorg is. Voor de voorwaarden kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij, waarbij u vermeldt dat de therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Met de link hieronder (kopieëren/plakken) kunt u zien welke ziektekostenverzekeraars de therapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering vergoeden.

https://www.de-nfg.nl/images/NFGvergoedingen/20181114NFGvergoedingenoverzicht2019versie1.1.pdf

PGB en leerling gebonden budget

De therapie kan mogelijk bekostigd worden vanuit een PGB of leerling gebonden budget.

Voor mensen waar de kosten een probleem voor zijn, zal individueel meegezocht worden naar een oplossing.

 

 

Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden