06-18620941 info@mpmkt.nl

Psychomotorische kindertherapie

Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de sensorische, motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling, ook in het latere leven.

Om die reden zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in de behandeling door Movimento. De Psychomotorisch Kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken.

Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven.
​Het kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld.

Of een kind een diagnose heeft of niet, bij elk kind wordt bekeken wat dit unieke kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Voor wie?

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit uiten door:

Sociaal-emotionele problemen:

 • Agressief of teruggetrokken gedrag
 • Moeilijk contact maken en/of onderhouden
 • (Faal)angst
 • Gespannenheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Affect-regulatieproblemen (moeite met het beheersen van emoties)

Cognitieve problemen:

 • Aandachts-/motivatieproblemen
 • Impulsiviteit

Bewegings problemen:

 • Problemen met motorische basisvaardigheden
 • Onhandig, houterig bewegen
 • Overbeweeglijkheid
 • Passiviteit (eventueel leidend tot obesitas)
 • Gespannen manier van bewegen