06-18620941 info@mpmkt.nl

Welkom bij Movimento

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is bedoeld voor kinderen die in hun gedrag laten zien dat ze niet lekker in hun vel zitten en bij wie de ontwikkeling stagneert.

De therapie sluit aan bij datgene wat het kind van nature graag doet: spelen, bewegen en muziek maken. Deze middelen geven het kind de gelegenheid uit te drukken wat het vaak met woorden niet duidelijk kan maken.

Op deze site vind je informatie over PMKT. Heb je meer vragen? Stel ze gerust!