06-18620941 info@mpmkt.nl

Ouders

Als ouder ken je jouw kind het best en weet je vaak intuïtief wat je kind op een moeilijk moment nodig heeft.

Afhankelijk van de fase van het traject mag je als ouder kijken hoe je kind speelt of speel je zelf actief mee.

“Ik weet best dat ik rustig moet blijven als mijn kind boos is, maar het lukt me niet.”

Therapie hoeft een kind niet alleen te doen maar doet het natuurlijk samen met zijn/haar ouders/verzorgers. We kijken niet alleen naar het gedrag van je kind maar ook naar de rol van ouder(s)/verzorger(s). Dat houdt in dat tijdens de behandeling ook inzet van de ouder/verzorger wordt gevraagd op het gebied van zelfontwikkeling. Als ouder mag je ook een aantal sessies alleen komen om -eventueel middels spiegelsessies met een paard- grotere bewustwording in gang te zetten. Door gesprekken en/of spelvormige opdrachten (met paard) uit te voeren over opvoeding zal dit vaak leiden tot grotere resultaten.

Hierdoor lukt het jou steeds beter je kind op een liefdevolle manier grenzen te stellen of gerust te stellen als het verdrietig, boos of angstig is. Zo komen jullie tot wederzijds begrip waardoor jullie liefdevolle verbinding kan groeien en bloeien.